กำลังแสดงโพสต์จาก 2021แสดงทั้งหมด

พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA )

อ่านต่อ »

พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA )

อ่านต่อ »

หน้าที่ของฝ่ายจราจร

หน้าที่ของฝ่ายจราจร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ด้านการควบคุมการ…

อ่านต่อ »

หน้าที่ของฝ่ายสืบสวน

หน้าที่ของฝ่ายสืบสวน                วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนปฏิบ้ติงานในด้านสืบสวน อาชญากรรมและรักษาคว…

อ่านต่อ »

หน้าที่ของฝ่ายป้องกันปราบปราม

หน้าที่ของฝ่ายป้องกันปราบปราม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้             วางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนปฏิ…

อ่านต่อ »

หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ ๒) งานบริหารงานบุคคล ๓) งานคดีและวินัย ๔) งานนโยบายและแผน…

อ่านต่อ »

พ.ต.ท.ทนุรัฐ เบญจมาศสวป.สน.สำราญราษฏร์ นำข้าราชการตำรวจ ฝ่าย ป./สส. /จร. และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกฝ่าย เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่  9 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น พ.ต.ท.ทนุรัฐ เบญจมาศสวป.สน.สำราญราษฏร์ นำข้าราชการตำรวจ ฝ่าย ป./สส. /จร. และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกฝ่าย เข้าแถวเคารพธงชาต…

อ่านต่อ »

จิตอาสาเฉพาะกิจ มีแล้วแบ่งปันเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 7 ธ.ค.2564 ทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้กับประชาชนในชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์

วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุลผกก.สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ หมอบหม…

อ่านต่อ »

อบรมให้ความรู้สายตรวจการใช้ปืนไฟฟ้า

พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป สน.สำราราญราษฎร์  อบรมให้ความรู้สายตรวจการใช้ปืนไฟฟ้า  ณ ห้อง ศปก.สน.สำราญราษฎร์

อ่านต่อ »

จิตอาสา สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกับ ชุด ชป.กร. ร่วมที่ 10 ,ประธานชุมชนหลังวัดราชนัดดา,เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

วันนี้ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ รักษาราชการแทนผกก.สน.สำราญราษฎร์ มอบหมายให้ เจ้าห…

อ่านต่อ »

บริษัทในเครือ ทิพย์สมัย กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตัวอาคารและรอบบริเวณ สน.สำราญราษฎร์

วันที่ 8 ธ.ค.64 พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ มอบหมายให้ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.รรท.ผกก.สน.สำราราญราษฎร์ เป็นผู้แทนพิธีมอบโล่ฯ…

อ่านต่อ »

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษำร์ สำราญ122-2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้การช่วยเหลือชายลื่นล้มหัวแตก บริเวณหน้าวัดมหรรณพาราม กู้ชีพนำส่ง รพ.กลาง

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษำร์ สำราญ122-2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้การช่วยเหลือชายลื่นล้มหัวแตก บริเวณหน้าวัดมหรรณพาราม กู้ชีพนำส่ง รพ.กลาง

อ่านต่อ »

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฎร์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบตเตอรี่รถยนต์หมด ให้สามารถเดินทางได้

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฎร์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบตเตอรี่รถยนต์หมด ให้สามารถเดินทางได้

อ่านต่อ »

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกับกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือชายหมดสติบริเวณ ถนนเจริญกรุง MRT สามยอด นำส่งโรงพยาบาลกลาง

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกับกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือชายหมดสติบริเวณ ถนนเจริญกรุง MRT สามยอด นำส่งโรงพยาบาลกลาง อาการปลอดภัย

อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุลผกก.สน.สำราญราษฎร์ มอบหมาย​ให้​ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.ฯ …

อ่านต่อ »

จิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค.2564 ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ สน.สำราญราษฎร์

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 14.00น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุลผกก.สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ รอง ผกก.ป.สน.สำราญราษฎร์ หมอบหม…

อ่านต่อ »

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฏร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบบนทางเท้า ร้านค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณ ถนนอัษฎางค์

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฏร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบบนทางเท้า ร้านค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณ ถนนอัษฎางค์

อ่านต่อ »