บทความ

O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34.เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการ

พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA )

พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล ผกก.สน.สำราญราษฎร์ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA )

O1.โครงสร้างหน่วยงาน

O37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน้าที่ของฝ่ายจราจร

หน้าที่ของฝ่ายสืบสวน

หน้าที่ของฝ่ายป้องกันปราบปราม

หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ

O28.รายงานผลการบริหารและพัฒนากำลังพลประจำปี

O40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O5.ข้อมูลการติดต่อ

พ.ต.ท.ทนุรัฐ เบญจมาศสวป.สน.สำราญราษฏร์ นำข้าราชการตำรวจ ฝ่าย ป./สส. /จร. และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกฝ่าย เข้าแถวเคารพธงชาติ

จิตอาสาเฉพาะกิจ มีแล้วแบ่งปันเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 7 ธ.ค.2564 ทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ให้กับประชาชนในชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์

อบรมให้ความรู้สายตรวจการใช้ปืนไฟฟ้า

จิตอาสา สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกับ ชุด ชป.กร. ร่วมที่ 10 ,ประธานชุมชนหลังวัดราชนัดดา,เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

บริษัทในเครือ ทิพย์สมัย กรุ๊ป สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตัวอาคารและรอบบริเวณ สน.สำราญราษฎร์

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษำร์ สำราญ122-2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้การช่วยเหลือชายลื่นล้มหัวแตก บริเวณหน้าวัดมหรรณพาราม กู้ชีพนำส่ง รพ.กลาง

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฎร์ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบตเตอรี่รถยนต์หมด ให้สามารถเดินทางได้

ตำรวจสายตรวจ สน.สำราญราษฎร์ ร่วมกับกู้ภัย ให้ความช่วยเหลือชายหมดสติบริเวณ ถนนเจริญกรุง MRT สามยอด นำส่งโรงพยาบาลกลาง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ผู้ประกอบการร้านอาหาร ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

จิตอาสาเฉพาะกิจ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค.2564 ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ สน.สำราญราษฎร์

ตำรวจสายตรวจ และ ตำรวจจราจร สน.สำราญราษฏร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบบนทางเท้า ร้านค้าหาบเร่แผงลอย บริเวณ ถนนอัษฎางค์

แผนที่ สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์

Q&A กระดานสนทนา