วันที่​ 13 ธ.ค.65​ เวลา 10:00-11:00 น.

ตามข้อสั่งการของ
พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล
ผกก.สน.สำราญราษฎร์,
พ.ต.ท.ประพันธ์ ภิญโญ
รอง ผกก ป.สน.สำราญราษฎร์
มอบหมายให้
👨🏼‍🏫ร.ต.ต.สุรศักดิ์ โพธิ์ศรี
รอง สว.ป.สน.สำราญราษฎร์
👨🏼‍🏫ส.ต.ต.ขวัญชัย วิลา
ผบ.หมู่(ป).สน.สำราญราษฎร์
ปฏิบัติหน้าที่ครูตำรวจ D.a.r.e.
เข้าสอนให้ความรู้ตามโครงการ
🔴โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.a.r.e) ในบทเรียนที่ 1 วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร D.A.R.E.
🔴โครงการTICAC ป้องกันปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต❌🚫
กับนักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัย โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1,5/2 เข้าร่วมกิจกรรมรวม 60 คน