วันที่​ 19 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.ทศพล อำไพพิพัฒน์กุล 
ผกก.สำราญราษฎร์

    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายธุรการ ร่วมเฝ้าฟังการ ประชุมกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ณ ห้อง ศปก.สน.สำราญราษฎร์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meeting