แจ้งเหตุคนหาย/ผลัดหลง

ผู้แจ้ง/ลูกชาย นายยุทธนา จริงกระโทก โทรศัพท์ 0889711720
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2566 เวลาประมาณ 16:00 น.
แจ้งว่า นายเสมอ จริงกระโทก (บิดาของผู้แจ้ง) อายุ 74 ปี (310500636811)
ที่อยู่บ้านเลขที่ 105/16 ซ.สริมสุข แขวงจตุกจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ได้สูญหายออกจากบ้านดังกล่าวไป โดยสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (ไม่ทราบสี)
พบเห็นแจ้ง
นายยุทธนา จริงกระโทก โทรศัพท์ 0889711720
สน.ประชาชื่น 02-580-2125
087-562-0856