#สน.สำราญราษฏร์

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 14.50น.
ส.ต.อ.พงษ์เทพ ทองสุกใส ผบ.หมู่. จราจร สน.สำราญราษฏร์ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุรถยางแบนบริเวณถนนศิริพงษ์ ผลการดำเนินให้การช่วยเหลือเรียบร้อย