สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์
มีพระบรมราชโองการ ประกาศ “พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหา แก๊งคอลเซนเตอร์ และอาชญากรรมทางออนไลน์”
สาระสำคัญ คือการกำหนดโทษ ผู้รับเปิดบัญชีม้า จำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท ให้ ธนาคารมีอำนาจอายัดบัญชีต้องสงสัย หากได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย